Χάρτης Κεντρικής Μακεδονίας

IonianRBMP

Η εφαρμογή IonianRBMP υλοποιεί το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Ιονίων Νήσων. Αναπτύχθηκε από την ASN και χρησιμοποιείται στο παρόν έργο από την Ανάδοχο Ένωση:

Ι. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.      ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ


Ο χάρτης Watercolor είναι της Stamen Design, και παραχωρείται με άδεια CC BY 3.0.
Τα θεματικά επίπεδα που προβάλλονται στον χάρτη προέκυψαν από πηγές που αναφέρονται στη λεζάντα.


Το εικονίδιο Adobe Acrobat παραχωρείται από τον Ethandcltd με άδεια, CC BY-SA 4.0