Υδροληψίες

Κωδικός Ονομασία Κατάσταση υδροληψίας Ημερομηνία πρωτοκόλλου Αριθμός πρωτοκόλλου Ιδιοκτησιακό καθεστώς Είδος σημείου υδροληψίας Δήμος Δημοτική ενότητα Κωδικός ΥΣ