Ιόνιοι Νήσοι

Αντικείμενο

Η υλοποίηση του Έργου αφορά τα ΣΔΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της Βόρειας Πελοποννήσου (EL02)/ΛΑΠ Κεφαλονιάς-Ιθάκης-Ζακύνθου (EL0245), της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04)/ΛΑΠ Λευκάδας (EL0444) και της Ηπείρου (EL05)/ΛΑΠ Κέρκυρας-Παξών (EL0534).

Το Αντικείμενο του Έργου είναι:

  • Η συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων (βασικών και συμπληρωματικών) των ΣΔΛΑΠ/ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων Βόρειας Πελοποννήσου/Δυτικής Στερεάς Ελλάδας/Ηπείρου.
  • Η ενημέρωση και η προετοιμασία για την υλοποίηση των μέτρων (βασικών και συμπληρωματικών) των ΣΔΛΑΠ.
  • Ο συντονισμός, η ενημέρωση και η διευκόλυνση των εμπλεκόμενων ή/και των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων στην υλοποίηση των μέτρων των ΣΔΛΑΠ για τις ΛΑΠ.
  • Η καταχώρηση δεδομένων και βασικών στοιχείων που αφορούν σε θέματα των ΣΔΛΑΠ.
  • Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής των ΣΔΛΑΠ.