Ιόνιοι Νήσοι

Ι. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

Η εταιρεία Ι. Κουγιανός και Συνεργάτες Ε.Ε . και είδος άσκησης επαγγέλματος «Σύμβουλοι Μηχανικοί», εξειδικεύεται στην παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του περιβάλλοντος και των υποδομών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της προστασία του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης των έργων υποδομής. Η δραστηριότητα της εταιρείας αποτελεί τη συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας, αφενός του μελετητικού γραφείου του ιδρυτή και διαχειριστή της Ιωάννη Κουγιανού, και αφετέρου των εταίρων - συνεργατών του γραφείου, η πλειοψηφία των οποίων είχαν αξιόλογη επαγγελματική πορεία ήδη από το 1990. Η πολυετής αρμονική συνεργασία των εταίρων της εταιρείας σε πλειάδα έργων πριν τη σύσταση της εταιρείας, απετέλεσε το βασικό γνώμονα για την ίδρυση της.

Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της εταιρείας είναι:

 • Προστασία περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη υδραυλικών έργων
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • Ανάπτυξη συγκοινωνιακών έργων
 • Διαχείριση υγρών αποβλήτων
 • Υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων
 • Διαχείριση υδατικών πόρων

Οι υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν:

 • Μελέτες σύνθετων μεγάλων αναπτυξιακών έργων
 • Ανάπτυξη συγκοινωνιακών υποδομών
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Εμπειρογνωμοσύνες και Έρευνες
 • Αξιολόγηση περιβαλλοντικών έργων και προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
 • Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών (ΣΔΙΤ)
 • Project Management
 • Περιβαλλοντικός έλεγχος εγκαταστάσεων
 • Τεχνική υποστήριξη έργων και φορέων διαχείρισης
 • Ανάπτυξη υδραυλικών υποδομών

ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ

Η εταιρεία ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ αποτελεί την εξέλιξη της Εταιρείας ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ, η οποία ιδρύθηκε το 2000 ως αποτέλεσμα της συνεχούς και επιτυχημένης συνεργασίας ομάδας γεωλόγων και μηχανικών, από το 1987.
Η εταιρεία επενδύει στην εξειδίκευση της επιστημονικής έρευνας και γνώσης σε θέματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της Τεχνικής Γεωλογίας, Υδρογεωλογίας και Γεωτεχνικής Μηχανικής, με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση των έργων - μελετών που αυτή αναλαμβάνει. Η ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν όλα τα στάδια μελέτης και κατασκευής ενός έργου. Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής παρουσίας της στον χώρο της μελέτης και κατασκευής έργων υποδομής, έχει εξασφαλίσει μόνιμη συνεργασία από έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής, αδρανών και σκυροδέματος. H ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ διαθέτει σύγχρονο λογισμικό που συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται, πλούσια βιβλιοθήκη και έχει εξασφαλίσει στους συνεργάτες της πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και διεθνή περιοδικά.

Οι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας αφορούν σε:

 • Υδραυλικά Έργα
 • Χωροταξικές και Πολεοδομικές Μελέτες
 • Μ.Υ.Η. Έργα
 • Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
 • Έργα Οδοποιίας
 • Συμβάσεις Τεχνικού Συμβούλου

Ειδικότερα η εταιρεία ασχολείται με τη σύνταξη ενός αντιπροσωπευτικού γεωλογικού, υδρογεωλογικού και γεωτεχνικού μοντέλου, έτσι ώστε να προσδιοριστούν, διερευνηθούν λεπτομερώς και αντιμετωπιστούν κατά έναν άρτιο, τεχνικά εφικτό και οικονομικά αποδεκτό τρόπο, όλα τα θέματα γεωλογικής και γεωτεχνικής φύσης, που άπτονται των παραπάνω τομέων.