Ιόνιοι Νήσοι

Στόχοι

Οι Στόχοι του έργου είναι:

  • Η ενημέρωση και ο συντονισμός των Αρμόδιων Φορέων Υλοποίησης ή/και των Υποστηρικτικών Φορέων Υλοποίησης των βασικών και συμπληρωματικών μέτρων των ΣΔΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) και της Ηπείρου (EL05).
  • Η καταγραφή και κατηγοριοποίηση των βασικών και συμπληρωματικών μέτρων των ΣΔΛΑΠ.
  • Η παρακολούθηση και η επικαιροποίηση των Σταδίων Υλοποίησης των μέτρων των ΣΔΛΑΠ, καθώς επίσης και των ενεργειών - δράσεων που εκτελούν οι Αρμόδιες Υπηρεσίες.
  • Η απεικόνιση σε κατάλληλα υπόβαθρα χαρτών των βασικών στοιχείων και δεδομένων, που αφορούν τα μέτρα των ΣΔΛΑΠ και τις ενέργειες-δράσεις των Αρμόδιων Υπηρεσιών Υλοποίησης τους.
  • Η εκτίμηση της διαδραστικότητας και των επιπτώσεων των μέτρων και των ενεργειών-δράσεων που υλοποιούν οι Αρμόδιες Υπηρεσίες.
  • Η έγκαιρη επέμβαση, η λήψη νέων μέτρων και αποφάσεων, ανάλογα με τις περιοχές παρέμβασης.